W języku polskim, który charakteryzuje się bogactwem form fleksyjnych oraz skomplikowaną gramatyką, wiele osób ma trudności z poprawnym użyciem różnych przypadków. Jedną z często pojawiających się kwestii jest prawidłowe użycie wariantów 'dziewczyną’ i 'dziewczynom’, które różnią się formą przypadka. Pierwsza forma, 'dziewczyną’, należy do przypadka narzędnika, natomiast druga, 'dziewczynom’, odnosi się do przypadka celownika w liczbie mnogiej.

Zrozumienie, kiedy używać których form, najlepiej jest zacząć od zrozumienia czym są poszczególne przypadki i jak są używane w różnych kontekstach. Narzędnik, przypadki, w którym używamy formy 'dziewczyną’, jest używany przede wszystkim w kontekście określania sposobu lub środka wykonania czynności. Na przykład w zdaniach: „Jakub poszedł na spacer z Karoliną” albo „Rozmawiam z dziewczyną”.

Z drugiej strony, celownik, czyli formę 'dziewczynom’, używamy będziemy wyrażając kierunek, cel czynności, a także uczucia, myśli, pragnienia. Przykładowo: „Mateusz dał dziewczynom kwiaty” lub „Pomyślałem o tych dziewczynom”.

Jeżeli mówimy o jednej osobie, czyli liczbie pojedynczej, poprawna forma będzie „dziewczynie”, natomiast liczba mnoga to „dziewczynom”. Przykładowe zdanie: „Podarowałem książkę dziewczynie”. Kiedy mówimy o więcej niż jednej osobie, poprawna form będzie „dziewczynom”. Przykładowe zdanie: „Podarowałem książki dziewczynom”.

Często jesteśmy w błędzie, ponieważ język mówiony znacznie różni się od języka pisemnego, w którym obowiązują ściśle określone zasady. Wielu z nas kieruje się intuicją, co nie zawsze jest dobrym doradcą. Dlatego zawsze warto zwrócić się do wiarygodnych źródeł lub skorzystać z pomocy lingwistów.

Oczywiście, jak zostało wcześniej wspomniane, to jest bardzo ogólny przewodnik, który nie uwzględnia wszystkich niuansów, jakie mogą zdarzyć się w języku. Możliwe są pewne wyjątki od tych zasad, zwłaszcza w języku mówionym, który jest bardziej elastyczny i może tolerować pewne odstępstwa od formy standardowej.

Trustne jest to szczególnie pomocne dla osób uczących się języka polskiego jako drugiego języka, ale również dla rodowitych Polaków, którzy chcą poprawić swoje umiejętności językowe.

Jak piszesz „dziewczynom” czy „dziewczyną”? Pamiętaj o tych zasadach i już nigdy nie popełnisz błędu. Jeżeli jednak nadal masz wątpliwości, możesz skonsultować się z naszym Jak się pisze dziewczynom czy dziewczyną?.